Gene Kasidit这首《收藏爱情》选自最新专辑《BLONDE》,采用电子曲风,妖艳鬼魅的装扮,配以Gene Kasidit充满魅惑的嗓音,刚一发行,便迅速登上了泰国流行音乐的排行榜榜首位置。

简介:Gene Kasidit是原Fu Tong乐队成员,单飞后出了一系列具有电子风格的单曲,配上大胆的造型,常常给人耳目一新的感觉。

เก็บคำว่ารัก (ONS)
收藏爱情


演唱:Gene Kasidit

* เก็บ คำว่า รัก ไว้ ก่อน เก็บ รัก ไว้ สักพัก
* 先将爱情收藏

รอ จนถึง วันที่ หัวใจ เรา พร้อม ที่จะ รัก
等待,直到我们的心,准备好相爱的那一天

รู้สึก แปลก ไหม ที่ เธอ กับ ฉัน สุดท้าย ไม่ได้ รัก กัน
你和我最终不能相爱,奇怪吗

ได้ เพียงแต่ ฝัน ฝัน ไป เท่านั้น
只能在梦里相爱

กี่ ครั้ง ที่ เรา ต่าง ยัง มี คน ที่อยู่ ในใจ
多少次了,我们各自心里都还住着其他人

เรา ต่าง มี ใคร ที่อยู่ ในใจ
我们心里到底住着谁

เรา เจอกัน เมื่อ เรา ไม่ พร้อม
我们彼此都未准备,却相遇了

เรา ต่าง ไม่ พร้อม ไม่ พร้อม ที่จะ รัก ใคร
我们都还未准备好要爱上对方

ซ้ำ ( * )
重复 ( * )

จะ ดี แค่ไหน ถ้า พบกัน อีกครั้ง
如果能再次相遇该多好

วันนั้น ถ้า ใน หัวใจ ให้ เธอ และ ฉัน ก็ ไม่มีใคร
到那一天,你我心里不再有其他人

แต่วัน นี้ เรา นั้น ต่าง ยัง มี คน ที่อยู่ ในใจ
我们心里早已有其他人

เรา ต่าง มี ใคร ที่อยู่ ในใจ
我们心里到底住着谁

เรา เจอกัน เมื่อ เรา ไม่ พร้อม
我们彼此都未准备,却相遇了

เรา ต่าง ไม่ พร้อม ไม่ พร้อม ที่จะ รัก ใคร
我们都还未准备好要爱上对方

ซ้ำ ( * )
重复 ( * )

ก็ รู้ว่า เรา ต่าง ก็ เข้าใจ กัน
明知道我们了解彼此

แต่ ความรัก ของ เรา ไม่เคย มาถึง พร้อมกัน
爱的脚步,我们却从未同步

ก็ รู้ว่า เรา ต่าง ก็ คิด เหมือนกัน
明知道我们拥有同样的想法

แต่ ความรัก ของ เรา ไม่เคย มาถึง พร้อมกัน
爱的脚步,我们却从未同步

ไม่เคย มาถึง พร้อมกัน ไม่เคย มาถึง พร้อมกัน
从未同步,从未同步

ซ้ำ ( * )
重复 ( * )

รู้สึก แปลก ไหม ที่ เธอ กับ ฉัน .. เก็บ คำว่า รัก ไว้ ก่อน
奇怪吗?如果想让我们先保存好这份爱

จะ ดี แค่ไหน ถ้า พบกัน อีกครั้ง .. เก็บ รัก ไว้ สักพัก หัวใจ
如果能再次相遇该多好…旋即将爱保留在心里

ก็ รู้ว่า เรา ต่าง ก็ เข้าใจ กัน
明知道我们了解彼此

แต่ ความรัก ของ เรา ไม่เคย มาถึง พร้อมกัน
爱的脚步,我们却从未同步

ก็ รู้ว่า เรา ต่าง ก็ คิด เหมือนกัน
明知道我们拥有同样的想法

แต่ ความรัก ของ เรา ไม่เคย มาพถึง พร้อมกัน
爱的脚步,我们却从未同步

 点击查看更多此系列文章>>