想要快速了解一个地区,博物馆一定是一个非常好的选择,因为这里汇聚了一个地区的历史和文化,让你快速进行了解。泰国也有非常多值得一去的博物馆,如果你想更深入的了解这个国家,下面这些博物馆都很值得一去哦!

 

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
1.帕那空国家博物馆

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑ์คู่บ้านคู่เมืองของไทย เพราะเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย สถานที่เก็บและร้อยเรียงเล่าเรื่องราวและความเป็นมาของประเทศไทย ผ่านโบราณวัตถุ สิ่งของล้ำค่า หรือนิทรรศการถาวรต่าง ๆ โดยตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2402 แต่เดิมเป็น พระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหน้า ซึ่งประกอบด้วยพระที่นั่งและพระตำหนักอันนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม โดยแบ่งการจัดแสดงเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย, ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี, ประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา และโบราณสถานวังหน้า (โบราณสถาน อาคารประวัติศาสตร์ ภายในพิพิธภัณฑสถาน) เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่เราอยากให้ไปสัมผัสกันสักครั้ง
帕那空国家博物馆,因为它是泰国第一个为公众开放的博物馆,建于公元1859年,是曾经的前宫,也称旺纳宫,里面有王座大厅和宫殿等美丽的泰式建筑。这座博物馆通过古代物品、珍贵的藏品或永久性展览等等,向人们讲述泰国的历史、传统和国家起源。展览分为许多不同的类型,如泰国国家历史、艺术史和考古学、古代工艺品和民族学以及旺纳宫遗址(博物馆里的历史遗迹、历史建筑),希望大家有机会可以亲自前去一探究竟。

2. มิวเซียมสยาม
2.暹罗博物馆

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ที่นี่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างสำนึกรักและเข้าใจในประวัติความเป็นมาของผู้คน บ้านเมือง วัฒนธรรมและท้องถิ่นของตน ตลอดจนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้วิธีการจัดแสดงแบบใหม่ผ่านสื่อเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัย รับรองเลยว่าคุณจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในมุมมองที่สนุกสนาน ประกอบด้วยนิทรรศการถาวร, นิทรรศการหมุนเวียน และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
暹罗博物馆是位于泰国国家学习博物馆的一部分。这里被视为一个以民族学和人类学为基础的学习中心,涉及泰国和东南亚社会,旨在让人们爱上和理解人类历史、国家、文化和家乡,同时将与邻国的亲缘关系联系起来。通过使用现代媒体和工具的新型展示方法,保证你将会在有趣的视角下学习历史。展览包括永久性展览、巡回展览和创意学习活动。

 

3. พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
3.曼谷泰国银行博物馆

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดดเด่นด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่ได้รับการออกแบบอย่างทันสมัย เข้ากับสไตล์คนรุ่นใหม่ ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์, ห้องสมุด, Co-working Space, ร้านค้า-ร้านอาหาร และพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยในส่วนของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงในส่วนของนิทรรศการเงินตรา นิทรรศการบทบาทหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย, นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และนิทรรศการหมุนเวียนต่าง ๆ แต่ละมุมสวยงามและน่าเรียนรู้มาก ๆ
在泰国银行学习中心的曼谷泰国银行博物馆坐落在湄南河畔。这个博物馆以现代化设计的建筑和与新一代风格相匹配的建筑风格脱颖而出。它由多个部分组成,包括博物馆、图书馆、共同工作空间、商店、餐厅以及户外活动区域。在博物馆的展示部分,有关于货币展览、泰国国家银行的角色和职责展览,以及金融知识推广展览,还有各种不同主题的巡回展览。每个角落都十分美丽且值得学习。

 

4. พิพิธบางลำพู กรุงเทพฯ
4.曼谷Bang Lamphu博物馆

พิพิธบางลำพู ตั้งอยู่ตรงบริเวณถนนพระสุเมรุ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะพาพวกเราทั้งหลายนั่งเครื่องย้อนเวลา ไปรำลึกเสน่ห์วิถีชีวิตชุมชนคนบางลำพูกันแบบไม่หมกเม็ด จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อยู่ที่การออกแบบอาคารที่รองรับคนได้ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็ก รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ ในส่วนของห้องจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบไปด้วยในส่วนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และการทำงานของกรมธนารักษ์เป็นหลัก และในส่วนของนิทรรศการชุมชนบางลำพู ที่จะนำพาทุกคนย้อนกลับไปยังอดีตแบบเต็มตัว ทั้งในเรื่องของรูปแบบดีไซน์ การนำเสนอที่อิงบรรยากาศได้แบบสมจริง ตลอดจนการจำลองวิถีชีวิตชุมชนและย่านการค้าต่าง ๆ
Bang Lamphu博物馆位于Phra Sumen路一带,是一座能带领我们穿越时光回到过去的博物馆,让我们回顾并感受Bang Lamphu社区独特而未受影响的生活方式。该博物馆的亮点在于建筑设计,能够容纳老年人、残障人士和儿童,同时将技术融入展示过程,以呈现引人入胜的信息。在展示区域,主要关于泰国皇家馆以及国库局运作的展览,同时还有关于Bang Lamphu社区的展览,其真实氛围的模拟还有缩小版社区生活方式和商业区的设计,将使得大家感觉到好像自己完全回到了过去。

 

5. พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน กรุงเทพฯ
5.曼谷 Siriraj Bimuksthan博物馆

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลศิริราช ที่เริ่มต้นมาจากการเก็บและจัดแสดงสิ่งของซึ่งเป็นสิ่งเรียนรู้ทางการแพทย์ในแต่ละภาควิชา ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ในพื้นที่สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช เพื่อเปิดประสบการณ์ การเรียนรู้ ทั้งด้านประวัติศาสตร์การแพทย์, การก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราช, โรงเรียนแพทย์แห่งแรก, พัฒนาวิทยาการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ภายในพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม ทันสมัย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งสื่อนำเสนอและระบบการเข้าชม สามารถรองรับการเยี่ยมชมได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบหมู่คณะคราวละหลายร้อยคน หรือผู้สนใจที่มาแบบส่วนตัวก็ได้เช่นกัน
曼谷 Siriraj Bimuksthan博物馆 是位于Siriraj医院内部的博物馆,起初是收集和展示各科医学方面的学习资料。这里是医学院Sayamindradhiraj医学研究所新的学习场所,以展示医学历史、Siriraj医院的创立、首个医学院校以及Siriraj医院的在现代医疗和泰式疗法方面的医学发展知识和经历。该博物馆内部设计美观且现代化,采用计算机系统控制展示媒体和访问系统,可以持续接待游客,每次可以接待好几百的团体或是个人前来参观。

 

6. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กรุงเทพฯ
6.曼谷皇家泰国空军博物馆

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2495 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมและเก็บรักษาอากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารที่เคยใช้ในกองทัพอากาศ ตลอดจนบริภัณฑ์ประจำตัวนักบิน เครื่องแบบ เอกสารและพัสดุสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบิน อีกทั้งยังมีห้องสมุดประวัติศาสตร์การบินที่รวบรวมหนังสือ จดหมายเหตุ รูปภาพ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ของกิจการบินไว้ให้ศึกษาค้นคว้า อาคารจัดแสดงมีการแยกออกเป็นสัดส่วน ด้านซ้ายประกอบไปด้วยเครื่องบินรบแบบต่าง ๆ และนิทรรศการ "100 ปี การบินบุพการีทหารอากาศ" นอกจากนั้นยังมีเครื่องบินประเภทต่าง ๆ ที่หาชมที่ไหนไม่ได้จัดแสดง ขณะที่ส่วนด้านขวาคือส่วนที่จัดแสดงเครื่องบินรบสมรรถนะสูง อาคาร 2 จัดแสดงอากาศยานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิด "บริพัตร" ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบแรกที่คนไทยออกแบบและสร้างเอง รวมทั้งมีห้องสมุดประวัติศาสตร์ด้านการบิน มีอาคารจัดแสดงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน เครื่องแบบทหารอากาศในอดีตและปัจจุบัน ส่วนใครที่อยากศึกษาเรื่องการบินจริงจังที่นี่มีห้องปรับบรรยากาศความกดดันต่ำ (Hypobaric Chamber) ที่จะจำลองสภาพบรรยากาศความกดดันต่ำเพื่อการศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย
皇家泰国空军博物馆成立于公元1952年,旨在收集和保存飞机、武器装备、通讯工具与飞行员的相关设备如证件、制服、文件和其他与航空相关的重要包裹。此外,这个博物馆还设有航空历史图书馆,收藏书籍、档案、照片和历史文献,供研究探索。博物馆建筑分为不同的区域,左侧展示了各种类型的战斗机和"100年泰国空军航空历史" 展览以及还有各种在其他任何地方都看不到的飞机类型。右侧展示了具有高性能战斗机,二号楼展览的是各大历史任务中的重要飞行器,包括“Boripat”轰炸机,这是泰国人设计和制造的第一架飞机。此外,还有航空历史图书馆、与飞行有关的设备展示、过去和现在的空军制服等。如果您想认真学习飞行方面的知识,这里还设有模拟低气压条件的低气压模拟室以及其他各种东西供大家学习研究。 

 

7. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
7.巴吞他尼府泰国国家科学博物馆

หนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ไม่อยากให้พลาดสำหรับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย เด็ก ๆ และผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ สัมผัส และหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดดเด่นด้วยการออกแบบอาคารที่ทันสมัย ภายในมีนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย ตลอดจนกิจกรรมที่ชวนค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ค้นพบความหลากหลายทางธรรมชาติอันน่าพิศวงของพืชและสัตว์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้วิธีคิดและกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร การคำนวณ และคอมพิวเตอร์ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในบทบาทความสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่สำคัญของโลกและของประเทศไทย ตามแนวคิดและวิธีการทรงงานต้นแบบจากในหลวง รัชกาลที่ 9
国家科学博物馆是一个不容错过的博物馆,它是以Edutainment和互动的方式呈现科学知识的现代化学习场所。孩子们和家长可以通过自己的亲身体验学习、接触并找到答案。它包括科学博物馆和学习中心。科学博物馆的建筑设计现代化,内部有许多科学和技术展览还有值得探索尝试和学习的互动活动。自然科学博物馆可以探索动植物奇妙的多样性。信息技术博物馆"教授思考方式、通信科技、计算和计算机的发展过程。RAMA 9博物馆强调根据九世王的思想和工作方法提升人们对世界和泰国重要的生态关系的了解、理解和认知。

 

8. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
8.巴吞他尼府皇家农业博物馆

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็นโซนพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โดยพิพิธภัณฑ์ในอาคาร จัดแสดงพระราชพิธีในวิถีเกษตร, แนวประพฤติปฏิบัติทางด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, โรงภาพยนตร์ 3 มิติขนาดย่อม, ของใช้ ของเล่นโบราณจากธรรมชาติ, นิทรรศการแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการส่วนพระองค์, พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, ผลงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการวัฏจักรของน้ำ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัดแสดงแปลงสาธิตการทำการเกษตรต่าง ๆ ทั้งการปลูกข้าว ทำแปลงนาอินทรีย์ เทคนิคการทำนาต่าง ๆ การทำแปลงผัก การปลูกสมุนไพร การเพาะเห็ด ไปจนถึงปศุสัตว์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตามรอยวิถีเกษตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังมี Wisdom Farm ที่มีชื่อเต็ม ๆ ว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM ที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร โดยจุดเด่นอยู่ที่สะพานไม้ไผ่กลางทุ่งนา ที่โค้งลัดเลาะไปรอบ ๆ ท้องทุ่งสีเขียวชอุ่ม มีศาลาและจุดนั่งพักชิล ๆ อยู่ตลอดทางเดิน ใกล้ ๆ กับสะพานไม้จะเป็น Wisdom Cafe' คาเฟ่ที่พร้อมเสิร์ฟ น้ำผลไม้สด ๆ เย็นชื่นใจ ปลอดภัย ไร้สารพิษ เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่เราแนะนำ
皇家农业博物馆是为了传播泰国国王的农业天赋以及从过去到现在的农业展示而设立的。分为建筑内的博物馆和户外的展示区。建筑内的博物馆展示了皇家农业仪式、九世王的农业实践、小型3D影院等。还有来自自然的古老工具和玩具、经济自给自足理念展览,皇家项目、九世王传记、九世王的作品以及有关水循环的展览。户外的展示区展示了不同农业实践,如水稻种植、有机农田以及各种水稻种植蔬菜种植、草药种植、蘑菇培养技术等。此外,还有 "智慧农场",是一个农业旅游景点也是一个学习农业知识的地方,亮点是田野中的竹桥,绕在绿色的田野之间,整条路上都有小亭子和休息区,竹桥附近有 "智慧咖啡厅",提供安全无毒清凉新鲜的果汁。这是一个推荐去的博物馆。

 

9. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
9.乌隆府班清国家博物馆

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีสำคัญของไทย ที่ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการดำรงชีวิตสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี แสดงให้เห็นถึงร่องรอยทั้งทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของมนุษย์ ทั้งเครื่องมือในการดำรงชีวิตและการสร้างสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ ที่สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน รวมถึงยังครอบคลุมไปถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่งด้วย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง แบ่งออกเป็น ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้า อยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกในประเทศไทย เป็นนิทรรศการถาวร ซึ่งแสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้นดิน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดีและโบราณวัตถุ โดยส่วนใหญ่เป็นภาชนะเผาที่ฝังรวมกับศพที่กลายมาเป็นโครงกระดูกในปัจจุบัน ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้า เป็นอาคารจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมของบ้านเชียงในอดีต ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงถึงเทคโนโลยีในสมัยโบราณ รวมทั้งโบราณวัตถุและนิทรรศการบ้านเชียงที่เคยจัดแสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังมีห้องนิทรรศการ ห้องบรรยาย ฉายภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และการให้บริการการศึกษาต่าง ๆ อีกด้วย  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2535 องค์การยูเนสโก (Unesco) ได้ขึ้นบัญชีให้เป็นมรดกโลกอันดับที่ 359 และนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีอันดับที่ 4 ของประเทศไทย ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
"班清国家博物馆" 或称为 "清村考古遗址" 是泰国重要的旅游和古代文化学习地点,向游客们展示了5,000年多年前的生活方式,让我们看到人类文化和智慧,包括已有久远历史的生活和创造人类文化社会结构的工具。另外,还有来自东北部地区的上百个考古遗址。班清国家博物馆分为两个部分:第一部分位于入口的右侧,在Wat Pho Sri Nai寺,是泰国第一个开放式考古博物馆,属于永久性展览它展示了考古发掘过程,保留了土层中发现的文物特征以使游客了解考古和文物,其中大部分是陪葬的陶器和现在已经只剩骸骨的尸体。第二部分位于入口的左侧,展示了古代班清的故事和文化以及展现古代智慧的生活工具,还包括在美国展出的班清古董和展览。此外,还有展览室、演说厅播放电影和幻灯片供学习研究用。这个博物馆于1992年被联合国教科文组织列为第359个世界遗产,它也是泰国第四重要的考古旅游胜地。

 

10. ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว หรือพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
10.加拉信府诗琳通博物馆

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งได้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์อย่างเต็มรูปแบบ ภายในอาคารจัดแสดงเป็นนิทรรศการถาวร นำเสนอเรื่องราวของไดโนเสาร์ได้อย่างน่าตื่นเต้น ครบรส ผ่านเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้น่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของเหล่าเด็ก ๆ ที่ต้องการชมชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ชนิดนี้ เพราะเพียงแค่ก้าวแรกที่เข้ามาในพิพิธภัณฑ์ก็จะได้พบกับหุ่นจำลองไดโนเสาร์ "สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส" ที่ยืนโดดเด่นแยกเขี้ยวอ้าปากกว้าง มีห้องแสดงฟอสซิลจำลองที่พบในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก โครงกระดูกไดโนเสาร์ที่พบในกาฬสินธุ์ ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งตัวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บรรจุขุมทรัพย์ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทยเลยก็ว่าได้
诗琳通博物馆是泰国的第一个恐龙博物馆,也是一个以展示恐龙相关内容为主题的教育和研究中心。博物馆内是永久性展览,有现代化的展示设施,生动地展示了恐龙的故事和历史,通过先进的展示技术呈现出令人兴奋的视听效果。这个博物馆肯定会让对恐龙有兴趣的孩子们喜欢,因为走进博物馆的第一步,游客就可以看到名为 "Siamotyrannus isanensis" 的恐龙模型,它站在那儿嘴大张露出尖牙。博物馆内还展示了从世界各地不同地方找到的恐龙化石模型,包括在加拉信府发现的完整的 "Khaolak Tyrannosaurus" 骨架。这个博物馆可以说是泰国最好的恐龙知识宝库之一。

 

 

11. สถานีวิจัยลำตะคอง วว. จังหวัดนครราชสีมา
11.呵叻府Lamtakong研究中心

ถึงแม้ว่าสถานีวิจัยลำตะคอง วว. จะไม่ใช่พิพิธภัณฑ์แต่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของประเทศไทยที่เราอยากให้ไปสัมผัสกันสักครั้ง เพราะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องพฤกษศาสตร์และแมลงอย่างสนุกสนานทั้งครอบครัว ภายในพื้นที่กว่า 700 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนแรก "เรือนกระจก" จัดแสดงพรรณไม้หายากทั้งไทยและต่างประเทศ และโซนที่ 2 "จัดแสดงการใช้ประโยชน์จากพืช" นอกจากนี้ยังมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์และห้องภาพ ที่ทำให้เห็นถึงการเชื่อมโยงงานศิลป์ของคนไปสู่แมลง โดยภายในอาคารจะมีเหล่าแมลงที่บินไปมาอย่างอิสระ ทักทายนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
虽然Lamtakong研究中心不是博物馆,但却是泰国的一个新兴农业和植物学学习中心,我推荐大家去体验一次。这是一个有植物与昆虫相关知识的有乐趣之地,适合全家人一起前往。站点占地超过700莱,分为两个区域:第一个区域是温室,展示了来自泰国和其他国家的珍稀植物;第二个区域是植物的用途展示区,展示了人类如何从植物中获益。此外,研究中心里还有展览区和画廊,展示了人类与昆虫的关系。在室内还有自由飞行的昆虫近距离与游客互动。

 

12. พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่
12.清迈府Museum of the Royal Factory 1 (Fang)

พิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่นี่จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ประกอบไปด้วยส่วนหลัก ๆ 2 ส่วน ได้แก่ 1. โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) ที่มีวิสัยทัศน์ว่า "พิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต" โดยพัฒนาโรงงานหลวงและพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ (A Platform for Learning Experience) และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างดี อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. พิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย เช่น นิทรรศการจัดแสดงวัตถุสะสม อันเป็นสิ่งของจากชาวบ้านชุมชนบ้านยางบริจาคให้พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง), นิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงงานหลวง และภาพถ่ายสมัยที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นต้น โดยแวดล้อมไปด้วยชุมชนบ้านยางที่เงียบสงบและสวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ นอกจากจะได้ความรู้กลับบ้านแล้ว ยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำหลากหลายแบบได้ที่นี่อีกด้วย
这个被设立的博物馆旨在满足旅游和教育方面的需求,专注于农业产业加工领域。此外,它还是一个汇集和展示泰国九世王的王家创举和永续发展哲学的场所。博物馆内的主要区域被分为两个部分:皇家工厂1区:这里分为两个主要部分:食品加工区:这是一个食品加工工厂,其愿景是"博物馆作为有生命的空间"。这个工厂通过发展以学习体验为主题的学习空间,以及与社区融为一体,成为友好的环境。它还与环境保持友好关系。生命博物馆:这是一个展示许多有趣展品的博物馆,包括来自村民捐赠给皇家工厂1区的物品,展示了生产过程和九世王访问北部地区的照片。在宁静美丽的橡胶村社区环绕下,您不仅可以获得知识,还可以在这个宁静的环境中感受到宁静。除了带着知识回家外,您还可以在这里购买多样的山区特产。

 

快来打卡你感兴趣的博物馆吧!

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自kapook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。