泰语课堂来了~今天要学习的单词是【罗勒】,不仅是学泰语的人,就连泰国人有时都不太能分的清到底是กะเพรา、กระเพรา还是กะเพา呢?今天就给大家答疑解惑,并且顺便带大家认识一下罗勒吧!

มีคนไทยหลายคนที่ยังสับสนกับคำว่า "กะเพรา" ว่าแท้จริงแล้วเขียนอย่างไรกันแน่ ระหว่าง กะเพรา กระเพรา หรือ กะเพา มักจะเป็นปัญหาไม่มากก็น้อยในการเขียนชื่อผักชนิดนี้หรือเขียนเมนูเวลาสั่งอาหาร เขียนอย่างไรจึงจะไม่ผิด
有很多泰国人仍然对“กะเพรา”(罗勒)一词很疑惑,不知道这个词到底该怎么写,到底是“กะเพรา”“กระเพรา”还是“กะเพา”?在写这种蔬菜名字或者点餐的时候大家或多或少的都会存在一些问题,到底怎么写才不会错?

วันนี้เราจึงจะนำเสนอว่าที่จริงแล้วคำนี้เขียนอย่างไรกันแน่และเมื่อเขียนถูกแล้วมันจะมีความหมายว่าอย่างไรกัน
今天我们将为大家带来以下内容:这个词到底该怎么写,写对的时候它又有什么样的含义。

กะเพรา เขียนอย่างไร? ระหว่าง กะเพรา หรือ กระเพรา หรือ กะเพา ?
กะเพรา怎么写?到底是กะเพรา、กระเพรา还是กะเพา呢?

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้นระบุว่าที่ถูกต้องก็คือว่า กะเพรา อ่านว่า กะ-เพฺรา ที่เป็นไม้ล้มลุกใช้ปรุงเป็นอาหาร
根据1999年皇家学术词典中的解释,正确的写法应该是กะเพรา,读作กะ-เพฺรา,是用作食物配料的一年生植物。

และคำว่า “กะเพา” จะหมายถึงเครื่องสานชนิดหนึ่ง
ส่วนคำว่า “กระเพรา” ไม่พบในพจนานุกรมแต่อย่างใด
สรุปก็คือ คำว่า “กะเพรา” ที่ถูกต้องเขียนดังนี้ “กะเพรา”
“กะเพา”这个词的意思是:一种编织物的名称。
而“กระเพรา”这个词在字典中没有出现。
总的来说就是:“กะเพรา”是正确的写法。

กะเพรา ชื่อสามัญ Holy basil, Sacred basil ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum tenuiflorum  (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Ocimum sanctum L.) จัดอยู่ในวงศ์กะเพรา (LAMIACEAE หรือ LABIATAE)
กะเพรา的公用名为罗勒,学名为Ocimum tenuiflorum L.(或Ocimum sanctum L.)被分在了罗勒属。
คำที่ถูก คือ กะเพรา ✅
正确的写法为 กะเพรา ✅
คำที่ถูก คือ กะเพา ✅ (ถ้าหมายถึงเครื่องสาน)
正确写法为กะเพา ✅(如果要表达编织物的意思的话)
คำที่ผิด คือ กระเพรา ❌
错误写法:กระเพรา ❌

กะเพรา ความหมายของกะเพรา
ในหนังสือ "การใช้ กระ และ กะ พร้อมความหมาย" ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคำว่า กะเพรา ไว้ดังนี้
กะเพรา的含义
在皇家出版的《กระ和กะ的使用及含义》一书中,作者给出了กะเพรา一词的含义。

สรุปก็คือ เขียนว่า "กะเพรา" เป็นคำที่ถูกต้องเมื่อเป็นชื่อผัก หรือ สั่งเมนูอาหาร
所以结论就是:当我们要表达蔬菜的名称或者要点菜的时候,写成"กะเพรา"是正确的。

รายการอาหารที่ทำด้วยกะเพรา
原材料为罗勒的食物有:
กะเพราหมู
罗勒猪肉


กะเพราหมูสับ
罗勒肉沫


กะเพราหมูชิ้น
罗勒肉片


กะเพราหมูกรอบ
脆皮罗勒猪肉


กะเพราไก่ ไข่ดาว
罗勒鸡肉煎蛋


กะเพราเนื้อ
罗勒牛肉


กะเพราไข่เยี่ยวม้า
罗勒皮蛋


กะเพราปลาหมึก
罗勒鱿鱼


กะเพราทะเล
罗勒海鲜杂烩


กะเพรากุ้ง
罗勒虾

กะเพรายังมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆอีก เช่น
กอมก้อ กอมก้อดง (เชียงใหม่)
ห่อกวอซู ห่อตูปลู อิ่มคิมหลำ (แม่ฮ่องสอน)
อีตู่ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
罗勒在不同地区还有别的名字,比如:
在清迈,罗勒读作【Gom-Go】或【Gom-Go-Tong】
在夜丰颂,罗勒读作【Ho-Guo-Su】【Ho-Tu-Plu】或【Yim-Kim-lam】
在泰国东北部,罗勒读作 【Yi-Tu-Tai】

กะเพรา จัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่มีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรคได้หลายชนิด ทั้งตำรับยาไทยและต่างประเทศก็ระบุว่ากะเพราเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลายด้าน
罗勒被列为一种能够治疗很多疾病的特效草药,不仅是在泰国的药方中,就连国外也认定罗勒是有多种治疗功效的草药。

กะเพราะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ กะเพราะแดง และ กะเพราะขาว โดยกะเพราแดงจะมีฤทธิ์ที่แรงกว่ากะเพราขาว ในสรรพคุณทางยาจึงนิยมใช้กะเพราแดง โดยส่วนที่นำมาใช้ทำเป็นยาสมุนไพร ก็ได้แก่ ส่วนของใบ ยอดกะเพรา (ทั้งสดและแห้ง) และทั้งต้น แต่ถ้านำมาใช้ประกอบอาหารจะนิยมใช้กะเพราขาวเป็นหลัก
罗勒分为两种:红罗勒和白罗勒,红罗勒的功效比白罗勒更强,所以在药用方面更多使用红罗勒。被用来制成药的部分是罗勒叶部分、罗勒尖部分(新鲜和干的都可以)和罗勒梗部分,但如果拿来做饭的话,一般用的是白罗勒。

เมื่อได้ทราบการสะกดที่ถูกต้องของชื่ออาหารแต่ละชนิดแล้ว การเขียนสั่งอาหารครั้งต่อไปของผู้อ่านก็หวังว่าจะไม่สับสนแล้วครับ 
知道这个食材正确的拼写方法之后,希望下一次大家在点菜的时候不要再感到困惑了。

看完这篇文章之后相信大家都不会再写错กะเพรา了吧?

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自wordyguru,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。