2022年度亚太经济合作组织会议(APEC 2022)于11月14日至19日举行,主题为 "开放、连通、平衡"。该会议旨在促进亚太地区21个经济体之间的自由贸易和投资、经济增长和发展以及合作,从而创造包容性和可持续的经济增长,为整个地区的人民带来利益和经济繁荣。


(图源:tnamcot)

การประชุม APEC 2022 ที่ไทยรับไม้ต่อจากนิวซีแลนด์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี 2565 APEC 2022 ซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศว่าไทยจะขับเคลื่อนให้เอเปคเป็นโอกาสการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่สมดุล ยั่งยืน โดยทุกคนมีส่วนร่วมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) พร้อมประกาศหัวข้อหลักการประชุม APEC 2022 ว่า Open. Connect. Balance. หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”
泰国从新西兰手上接过交接棒,成为了APEC 2022(2022年亚太经合组织会议)的东道主。此前,泰国总理巴育上将曾宣布“泰国将推动APEC 2022作为向平衡、可持续的后疫情时代过渡的契机,各方都需在BCG经济理念(生物经济、循环经济和绿色经济)下参与到其中”,并公开了此次会议的主题,即“开放、连通、平衡”(Open. Connect. Balance.)。

โดยประเด็นที่ไทยผลักดันมี 3 ด้าน ได้แก่
泰方将推动以下三个议题:

1.การส่งเสริมการค้าการลงทุนเสรีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
2.การเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย
3.การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมในเอเปค

1.贸易投资自由化和区域经济一体化;
2.跨境出行安全便捷化;
3.推动亚太经合组织包容可持续发展。

สำหรับประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 ได้แก่
作为东道主的泰国将从APEC 2022中收获什么?

แสวงหาความร่วมมือกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค เพื่อปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจของไทยให้ทันสมัยและเป็นสากล รวมถึงยกระดับการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
1.寻求与APEC成员国的合作,对本国经济标准进行改革提升,以实现现代化和国际化,以及加强亚太地区的贸易投资;

พัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมทั้งลดข้อจำกัดและอุปสรรคทางการค้าระหว่างเขตเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเขตเศรษฐกิจเอเปค
2.建立贸易便利化体系,减少各经济体间的贸易限制和壁垒,为泰国与APEC成员国间的贸易投资创造机会;

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชน เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยของไทยเข้าสู่ระบบการค้าโลกได้ เป็นการสนับสนุนการนำไปสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption)
3.提升国有企业和私营企业的竞争力, 帮助本国中小型企业家进入全球贸易体系,支持区域经济一体化,顺应波诡云谲的全球局势;

ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากคณะทำงานของเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเข้าถึงองค์ความรู้จาก Think Tank ที่สำคัญ เช่น Pacific Economic Cooperation Council (PECC) และ Organization for Economic Cooperation and development (OECD)
4.与其他成员国开展交流互鉴,依托关键智库如太平洋经济合作理事会 (PECC) 和经济合作与发展组织 (OECD) 实现技术传播和知识共享;

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการเดินทางและท่องเที่ยว ภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการค้าดิจิทัล ซึ่งเป็นการฟื้นฟูการเดินทางและการทำธุรกิจแบบพบหน้า ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5.刺激本国的经济,尤其是旅游业以及与旅游业和数字贸易业配套的服务业。恢复跨境出行和线下商业,调整收入分配,改善人民的生活水平;

ลดความเหลื่อมล้ำอันก่อให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน รวมถึงเป็นโอกาสในการแสดงความพร้อมว่าไทยสามารถปรับตัว และอยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิด-19 โดยที่ยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันได้
6.缩小差距,实现包容可持续发展。以举办APEC 2022为契机,表明泰国已做好了疫情防控和推动经济发展“两手抓”的准备。

想了解更多关于APEC 2022资讯的小伙伴们可以自行搜索一下哦!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。