最近的印度人睡觉醒来一定是做梦笑醒的,不仅在经济上碾压了自己的殖民旧主英国,美美成为了GDP第五强国,而且举国上下都在庆祝排灯节和国庆日,这三喜已经让阿三们喜到睡不着觉了,但是这还不够,一个天大的“礼物”又砸向了三三们,横空出世的苏纳克快成了印度人的“英雄”,昔日“二等公民”当家作主,好不欢喜!这位时下最热门的带有印度印记的里希·苏纳克(Rishi Sunak),到底是何方神圣?今天我们就来好好了解一下他吧!

ก่อนอื่นเราต้องตอบคำถามก่อนว่า ชื่อของ Rishi Sunak ควรอ่านแบบไหน? เนื่องจากชื่อของเขาเป็นภาษาฮินดี เราจึงสามารถใช้เกณฑ์การทับศัพท์ภาษาฮินดีที่กำหนดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ หากใช้เกณฑ์นี้ Rishi ควรทับศัพท์เป็น ฤๅษี และ Sunak ควรทับศัพท์ว่า สุนัก ตามเกณฑ์นี้ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักร จะมีชื่อว่า ‘ฤๅษี สุนัก’
首先,我们得搞清楚,Rishi Sunak这个名字应该怎么念?由于他的名字来自印地语,所以我们得找到皇家学术委员会关于印地语音译词相关的规则。根据这样的规则,Rishi应该是ฤๅษี 【รือ-สี】的音译词,Sunak是สุนัก的音译词。根据这个规则,这位新任英国首相的泰语名应该是ฤๅษี สุนัก。

泰语小课堂:
ฤๅษี 一词,是字母 ษ 的代表单词,有“隐士、不食人间烟火之人”的意思,也可以写作 ฤษี 。该词来自梵语,这是印度的古典语言,也是印欧语系最古老的语言之一。
สุนัก 一词和สุนัข发音一样,สุนัข有“犬、狗”的意思,日常会话用的更多的是 หมา 一词, สุนัก 更书面及正式。
惊了,光听发音,Rishi Sunak 的泰语名好像还能理解为 “隐士·犬”?

แต่การทับศัพท์ข้างต้นไม่ตรงกับการถอดเสียงตามปากคนที่ใช้ภาษาฮินดี หากฟังจากปากคนพูดฮินดี Rishi Sunak จะออกเสียงว่า ริชี ซูนัก ซึ่งการออกเสียงแบบนี้ใช้กันในสื่ออังกฤษอย่างแพร่หลายด้วย ส่วนสื่อต่างๆ ภาษาไทยยังมีการสะกดชื่อนี้ที่หลากหลายไม่ขึ้นกับเกณฑ์ใดๆ เป็นหลัก ดังนั้นจึงหาข้อสรุปได้ยาก แต่ละสำนักข่าวสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม ซึ่ง SPACEBAR เลือกใช้ว่า ริชี ซูนัค เพราะใช้มาก่อนหน้านี้แล้ว และยังไม่ผิดเพี้ยนไปจากการออกเสียงในภาษาต้นทาง
但是这样的音译翻译方法不符合印地语的表达习惯,如果按照说印地语的人的说法,Rishi Sunak的发音类似于ริชี ซูนัก,这样的发音方式在英国媒体上也是广泛使用,泰国的媒体对于这个名字的拼写目前也没有任何规则可循,所以比较难以下定论,各个新闻媒体也各有所用。我们这里使用的是ริชี ซูนัค,因为之前就已经用 过了,而且和印地语的发音接近。

มีบางทฤษฎีบอกว่าชื่อของ ริชี ซูนัค มาจากชื่อของ ฤๅษี เศานัก (Shaunaka หรือ เศานะกะ) ผู้เรียบเรียงมหากาพย์มหาภารตะ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่ออัตลักษณ์ความเป็นอินเดียอย่างยิ่ง ดังที่คนอินเดียเรียกประเทศตัวเองว่า ภารัต ตามชื่อมหากาพย์ดังกล่าว และเพราะความที่ ริชี ซูนัค มีเชื้อสายอินเดียและนับถือศาสนาฮินดู การก้าวขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเขา จึงสร้างความปลาบปลื้มให้กับคนฮินดูในอินเดียอย่างล้มหลาม
有的说法表明ริชี ซูนัค这个名字来自ฤๅษี เศานัก (Shaunaka),这是《摩诃婆罗多》编者的名字,他在印度人的身份认同中有着极为重要的作用,就好比印度人 根据《摩诃婆罗多》把自己的国家叫做ภารัต /phaa1rat4/,而且因为苏纳克有印度血统,信仰印度教,成为英国首相这件事就让印度的印度教徒异常开心。

อย่างที่รู้กันว่าอินเดียเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และคนอินเดียเคยได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น ‘พลเมืองชั้นสองในบ้านตัวเอง’ ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ในอินเดียมีการอ้างคำพูดของ วินสตัน เชอร์ชิล อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ซึ่งเคยมีส่วนบริหารอาณานิคมว่า “All Indian leaders will be of low calibre and men of straw.” (ผู้นำชาวอินเดียทุกคนจะเป็นผู้มีความสามารถต่ำและเป็นคนอ่อนแอ)
众所周知,印度曾经是英国的殖民地,在英国的统治下印度人一直以来都是自己国家的二等公民,参与殖民印度的前英国首相丘吉尔就曾经说过:“所有印度的领导人都是无能和愚笨 的人。”

แต่สุดท้ายก็มีวันที่คนเชื้อสายอินเดียก้าวขึ้นมาเป็น ‘นาย’ ของคนอังกฤษได้ในที่สุด ริชี ซูนัค จึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพวกชาตินิยมฮินดูในประเทศอินเดียไปแล้วในเวลานี้ และพากันโพสต์คำพูดของ เชอร์ชิล ขึ้นมาเหมือนจะตอกกลับอดีตเจ้าอาณานิคมเก่า
但印度人成为英国人“主人”的这一天已经到了,苏纳克成为了印度人在当时当下胜利的象征,都在社交媒体上转发丘吉尔的话,就好像是在讥讽曾经的殖民主。

来看看印度名流们的发言:

"ราจีฟ ซาร์เดไซ" พิธีกรข่าวชื่อดังของอินเดีย กล่าวว่า ชัยชนะของนายซูนักเกิดขึ้นประจวบเหมาะกับการครบรอบ 75 ปีของการที่อินเดียได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
印度著名新闻主持人 Rajdeep Sardesai 说:苏纳克的胜利恰逢印度摆脱英国殖民统治75周年。

ส่วน"ปรีติ คานธี" สมาชิกรัฐสภาอินเดีย กล่าวว่า เธอมีความสุขอย่างมากจากการที่ชาวฮินดูคนหนึ่งที่ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองประสบความสำเร็จในวันนี้
至于 Preeti Gandhi(普列蒂·甘地)她说,一位没有忘记自己的根源的印度教徒今天取得了成功,对此她很高兴。

นายซูนักขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันจันทร์(27ต.ค.) เกิดขึ้นพร้อมกับการที่ชาวฮินดูทั่วโลกเฉลิมฉลองเทศกาล Diwali Balipratipada ในวันนี้ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งแสงสว่างของศาสนาฮินดู
苏纳克于周一(10月27日)上任成为英国首相,这跟在世界各地的印度人庆祝排灯节是同一天,这是印度教光明的节日。

"คุณซูนักขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษถือเป็นของขวัญในเทศกาล Diwali ที่ยิ่งใหญ่สำหรับอังกฤษ และเป็นเหตุผลสำหรับการเฉลิมฉลองในอินเดีย" ราจีฟ โดกรา อดีตนักการทูตอินเดียระบุในทวิตเตอร์
印度前外交官 Rajiv Dogra 在推特上发文:“苏纳克上任成为英国首相,对于英国来说,这是赠与排灯节的礼物,这也是印度欢庆的原因。”

由此可以看出,印度人民是真的非常开心了。

แต่ต้องเข้าใจว่าพวกชาตินิยมฮินดูมักจะโหนทุกสิ่งที่เป็นอินเดียและฮินดู แม้ว่าสิ่งนั้นหรือคนๆ นั้นไม่ใช่คนอินเดียโดยกำเนิดก็ตาม
但我们要知道的 是印度的民族主义者非常喜欢吹嘘一些和印度印度教相关的东西,即使有的东西并不是源自印度。

และ ริชี ซูนัค ก็เป็นแบบนั้น ซูนัค อาจจะมีชื่อแบบฮินดี นับถือฮินดู และมีบรรพบุรุษเชื้อสายอินเดีย แต่เขาเป็นอังกฤษทั้งตัวและเกิดที่เซาแทมป์ตัน เขายังเป็นพวกทอรี่ หรือพรรคอนุรักษ์นิยมที่รักษาผลประโยชน์ของอังกฤษอย่างแข็งขัน มีนโยบายเศรษฐกิจที่เอาใจนายทุนและมุ่งรักษากลไกเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ไม่ใช่โอบอุ้มประชาชนอังกฤษ หรือแม้แต่ประชาชนอินเดีย
苏纳克也是如此,苏纳克拥有印度特色的名字,信仰印度教,有印度血统,但他确实一个完完全全的英国人,出生在南安普顿,他还是非常推崇守护英国国家利益的保守党成 员,这个党派的经济政策非常偏向投资者,维护资本主义经济体制,并不是英国人民温暖的怀抱,更不是印度人的。

และการที่ภรรยาของ ริชี ซูนัค เป็นลูกสาวเจ้าของบริษัท Infosys ยักษ์ใหญ่ด้านไอทีของอินเดีย แม้ว่าจะสร้างความภูมิอกภูมิใจให้กับคนอินเดีย แต่มันคือจุดอ่อนที่อาจจะเป็นจุดตายให้กับ ซูนัค เพราะเขาเคยถูกโจมตีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้ว และคงต้องโดนขุดขึ้นมาโจมตีอีกแน่นอนในอนาคต ยังไม่นับนโยบายเศรษฐกิจที่เข้มงวดจนอาจทำให้ประชาชนไม่พอใจ
苏纳克的妻子是印度IT巨头印孚瑟斯公司的千金,虽然他让印度人极为自豪,但是这也可能成为他的致命弱点,因为他被指责和这个产业的利益存在长时间的纠葛,未 来也肯定会被挖出来攻击,这还不算那些可能会人民接受不了的过于强硬的经济政策。

ไม่แน่ว่า อนาคตของ ริชี ซูนัค อาจจะย่ำแย่กว่าสถานการณ์ของ ลิซ ทรัสส์ เสียอีก เพราะไม่ว่าใครที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษตอนนี้ต้องแก้ปัญหาที่เกือบจะแก้ไม่ได้ คือ พลังงานขาดแคลน ข้าวของแพง ค่าเงินตกต่ำ ถึงแม้ว่า ริชี ซูนัค จะมีพื้นเพในด้านการเงินและการคลังที่แข็งแกร่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าโมเดลแบบทอรี่ของเขาจะเหมาะกับสถานการณ์แบบนี้ และบางทีวิธีแก้อาจต้องใช้แนวทางพรรคแรงงานที่เน้นการใช้จ่ายของรัฐมากกว่า
说不定苏纳克的未来还比不上特拉斯,因为不管谁在现在登上英国首相的职位都要去解决几乎无法解决的问题,那就是能源缺乏、物价飞涨、通货膨胀等问 题,虽然苏纳克在金融和财政方面比较强硬,但这也不意味着保守党的模式符合现在的局势,有时解决问题可能需要向工党那样强调政府财政支出。

สงครามการแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในพรรคทอรี่ มีตัวเล่นหลักๆ อยู่ 3 คน คือ ลิซ ทรัสส์ ซึ่งเดี้ยงไปแล้ว ตามด้วย ริชี ซูนัค ที่กำลังถูกลองดี อีกคนคือ บอริส จอห์นสัน อดีตนายกฯ ก่อนหน้าทั้งสองคน ซึ่ง จอห์นสัน ทำท่าจะชิงตำแหน่งกับ ริชี อยู่เหมือนกัน แต่เขาถอนตัวออกไปเสียก่อน ทั้งๆ ที่ผลโพลของ YouGov ให้ จอห์นสัน มีคะแนนนิยมสูงสุด (32%) ที่จะเป็นนายกฯ หาก ทรัสส์ ลาออก รองลงมาคือ ริชี ซูนัค (23%)
保守党党魁和英国首相之争一共有三位主角,分别是已经收场的特拉斯,和正在甜头上的苏纳克,另一个人就是前首相鲍里斯。鲍里斯也展示出了要和苏 纳克争夺首相之位的态势,虽然YouGov的调查显示32%的人认为他会接替特拉斯成为英国首相,但是他却自己先退出了,轮到了支持率23%的苏纳克。

จนทำให้อดคิดไม่ได้ว่า บอริส จอห์นสัน กำลังวางแผ่นซ่อนกลอะไรหรือไม่? หลังจากที่ทำทีเป็นถอยให้คู่แข่งทางการเมืองรับตำแหน่งนายกฯ แทนตัวเขา แล้วรอให้ศัตรูล้มหัวทิ่มเพราะวิกฤต จนหมดอนาคตทางการเมืองไปทีละคนสองคน พร้อมๆ ที่ปัญหาของบ้านเมืองถูกแก้ไปทีละเปลาะ จนในที่สุดเมื่อสถานการณ์สุกงอม เขาก็พร้อมที่จะกลับมารับตำแหน่งอีกแบบเท่ๆ บนซากศพของคู่แข่งทางการเมืองนั่นเอง
让人不得不怀疑鲍里斯是不是正在酝酿什么计划?让自己的对手代替自己担任首相,等待着敌人的枪林弹雨,一次性让两个人在政治道路上丧生,国内的问题也获得缓解,最后时机成熟的时候自己再回来踩在两位政敌的尸体上帅气地接替首相一职。

 

最后只能祝他们好运吧,毕竟这真的很难评!

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自spacebar,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。